За нас
Новини БК
Търсачки
БГ търсачки
Вестници
Финанси
Спорт
Други
БК
     Основана през 1991, "БОРИСЛАВ КИРИЛОВ" ЕООД е българска фирма със 100% частен капитал, специализирана в сделки по внос и износ. Освен предлаганите търговски услуги, фирмата има установени контакти с руски и датски компании, както в търговския, така и в производствения сектор. 

     Борислав Кирилов регистрира първите 6 сделки в Централен депозитар за прехвърляне на акции в България. На базата на предходен опит, той притежава доказана компетентност в приватизационните процеси и нормативната им уредба. 

  Фирмата е доставчик на Интернет за Пирдоп, и притежава авторските права върху www.bkltd.com.

  За контакти:
  гр. Пирдоп 2070
  бул. Цар Освободител 41, етаж 2
  GSM +359 887 336 370
  e-mail: bkltd@bkltd.com